Szkolenia

Szkolenia taktyczno-strzeleckie to oferta dla osób początkujących oraz tych, które posiadają już pewne
doświadczenie strzeleckie, bowiem zakres zajęć dopasowywany jest do poziomu umiejętności
uczestników. W ofercie szkolenia znajduje się więc podstawowy zakres wiedzy, jak również
zaawansowane działania praktyczne. Szkolenia prowadzone są przez byłych operatorów jednostek
specjalnych, którzy nabierali doświadczenia zagranicznych misjach m. in. Irak , Afganistan. Wiedza i
umiejętności naszych Instruktorów wywodzących się z Wojsk specjalnych są gwarantem wysokiego
poziom profesjonalizmu, emocji i zadowolenia, przy jednoczesnym zachowaniu właściwego poziomu
bezpieczeństwa.

szkolenia

– Czarna taktyka – program podstawowy ( Czas trwania 4-6h)

1. Omówienie warunków bezpieczeństwa
2. Omówienie czynności manualnych broni ASG
3. Omówienie działań czarnej taktyki
4. Postawy strzeleckie
5. Indywidualne poruszanie się z bronią
6. Trening strzelecki z wykorzystaniem broni ASG do tarcz statycznych
Cena za szkolenie 2 000,00 zł (grupa do 10 os.)

– Czarna taktyka – program rozszerzony ( Czas trwania 4-6h)

1. Omówienie warunków bezpieczeństwa
2. Doskonalenie postaw strzeleckich – trening
3. Podział funkcji w sekcjach
4. Praktyczne podejście do budynku sekcjami
5. Praktyczne podejście do budynku oraz jego przeszukanie (z wejściem i wyjściem)
Cena za szkolenie 2 000,00 zł (grupa do 10 os.)
 Czarna taktyka – poziom zaawansowany ( Czas trwania 4-6h)
1. Warunki bezpieczeństwa/omówienie użycia środków pozoracji pola walki
2. Doskonalenie technik posługiwania się bronią ASG – trening
3. Prawidłowe poruszanie się w terenie zurbanizowanym
4. Doskonalenie podejścia do budynku i przeszukanie na wszystkich piętrach z
wykorzystaniem ASG oraz środków pozoracji i zneutralizowanie przeciwnika (wejście
i wyjście)
5. Wyjście ze strefy zagrożenia
Cena za szkolenie 2 000,00 zł (grupa do 10 os.)

 

– Zielona taktyka – poziom podstawowy ( Czas trwania 4-6h)

1. Omówienie warunków bezpieczeństwa
2. Omówienie działań zielonej taktyki
3. Indywidualne maskowanie ludzi i sprzętu
4. Techniki posługiwania się bronią – trening
5. Prawidłowe pokonywanie dróg leśnych indywidualnie i sekcjami
Cena za szkolenie 2 000,00 zł (grupa do 10 os.)

– Zielona taktyka – poziom rozszerzony( Czas trwania 4-6h)

1. Omówienie warunków bezpieczeństwa
2. Doskonalenie maskowania ludzi i sprzętu
3. Doskonalenie technik posługiwania się bronią
4. Reakcja na kontakt ogniowy w terenie lesistym i otwartym – prawidłowe wycofanie
się ze strefy zagrożenia w miejsce bezpieczne
5. Przeszukanie terenu lesistego i otwartego
Cena za szkolenie 2 000,00 zł (grupa do 10 os.)

– Zielona taktyka – poziom zaawansowany ( Czas trwania 4-6h)

1. Warunki bezpieczeństwa/omówienie użycia środków pozoracji pola walki
2. Doskonalenie technik posługiwania się bronią ASG – trening
3. Doskonalenie maskowania oraz prawidłowe ukrycie się przed przeciwnikiem w
terenie lesistym i otwartym
4. Wykrycie zamaskowanego przeciwnika w terenie lesistym i otwartym
5. Ewakuacja rannego z pola walki
6. Reagowanie na kontakt ogniowy w terenie lesistym i otwartym – natarcie na
przeciwnika
Cena za szkolenie 2 000,00 zł (grupa 10 os.)

Każde szkolenie, bez względu na poziom zaawansowania składa się z dwóch części: teoretycznej oraz
praktycznej. W trakcie szkolenia wykorzystywana jest uzbrojenie i amunicja Air Soft Gun (ASG). Celem
szkolenia jest umożliwienie jego uczestnikom nabycie i doskonalenie umiejętności wykorzystywanych
przez operatorów jednostek specjalnych, w trakcie działań w terenie zurbanizowanym jak i leśnym.
W przypadku większych grup cena ustalana indywidualnie.

 

Szkolenia z zakresu Survivalu

Poziom podstawowy (Czas trwania 4-6h)

1. Omówienie warunków bezpieczeństwa
2. Omówienie wyposażenia i ułożenia w plecaku
3. Omówienie przetrwania w warunkach środowiska naturalnego – teoria
4. Rodzaje i budowa ognisk oraz schronienia
5. Pozyskiwanie wody oraz pożywienia ze środowiska naturalnego
6. Zakładanie bazy krótkoterminowej/długoterminowej oraz jej maskowanie
Cena za szkolenie 2 000,00 zł (grupa do 10 os.)

Poziom rozszerzony (czas 24 h)

1. Omówienie warunków bezpieczeństwa
2. Doskonalenie umiejętności topografii
3. Trasa z mapą pomiędzy wybranymi punktami
4. Budowa noclegu krótkoterminowego, przyrządzanie posiłków, unikanie przeciwnika
Cena za szkolenie ustalana indywidualnie.

Poziom izolacja (czas 72 h)

1. Omówienie warunków bezpieczeństwa
2. Czynniki stresogenne, radzenie sobie ze stresem w warunkach izolacji – wykład
3. Strategia radzenia sobie w sytuacji oddziaływania psychologicznego przeciwnika w trakcie
uwięzienia
4. Sytuacja zakładnicza, jej etap i psychologiczne aspekty
5. Sposoby identyfikacji izolowanego personelu
6. Wprowadzenie w sytuacje taktyczną, postawienie rozkazu bojowego do działania.
Cena za szkolenie ustalana indywidualnie.
Ceny Brutto
Zapraszamy do kontaktu!!!!